Kto powinien ubiegać się o licencję?

Każdy przedsiębiorca wykonujący zarobkowy przewóz rzeczy, którego pojazdy wyróżniają się dopuszczalną masą całkowitą powyżej 3,5 t. oraz dodatkowo 2,5 - 3,5 t., zobligowany jest do posiadania licencji wspólnotowej na międzynarodowy przewóz rzeczy. Licencja ta wydawana jest na okres 5 lub 10 lat.

Jednocześnie, przy wyrabianiu licencji na transport międzynarodowy, konieczne jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, czyli innymi słowy licencji krajowej. Jeżeli przewoźnik nie posiada jeszcze zezwolenia, to może wnioskować o jego wydanie razem z licencją wspólnotową.

Niezbędne dokumenty, które należy przedłożyć celem zdobycia licencji, to między innymi oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej, oświadczenie i zaświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające zdolność finansową oraz dokumenty osoby zarządzającej transportem. Organem wydającym licencję oraz zezwolenie jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie.

Czy można nie otrzymać licencji?

Odmowa wydania licencji może wystąpić w zasadzie tylko w przypadku, gdy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, lub prezes/członek zarządu spółki jest karany w określonych dziedzinach. Oprócz tego licencja wspólnotowa wydawana jest każdemu, kto dopełni formalności i przedłoży odpowiednią dokumentację.

Kiedy możliwe jest wycofanie uprawnienia?

Licencja wspólnotowa na transport międzynarodowy może być cofnięta wówczas, gdy przewoźnik nie dopełnia obowiązków podatkowo-celnych, odstępuje licencję osobom trzecim lub gdy nie reaguje na prośby urzędu o przesłanie np. aktualnych danych dotyczących osoby zarządzającej transportem, bazy eksploatacyjnej oraz tym podobnych.

Jakie są warunki otrzymania licencji międzynarodowej na pojazdy 2,5 - 3,5 t ?

Jeśli chodzi o licencję na busy, to warunki jej otrzymania są takie same jak w przypadku licencji wspólnotowej na transport pow. 3,5 t.

Jedyna różnica jaka występuje między tymi licencjami, to wysokość sumy gwarancyjnej przy zapewnianiu zdolności finansowej - standardowo przy dużym transporcie jest to wartość 9000 EUR na pierwszy pojazd i 5000 EUR na każdy kolejny. Z kolei przy transporcie do 3,5 t należy wykazać kwotę 1800 EUR na pierwszy pojazd oraz po 900 EUR na każdy kolejny.

Czy użyczenie licencji transportowej jest możliwe?

Odpowiadając krótko i zwięźle na pytanie - nie, użyczenie licencji na transport nie jest możliwe, a już na pewno nie w sposób legalny.

Licencja wyrabiana jest przez konkretnego przedsiębiorcę na jego własną działalność i aby ją zdobyć należy przejść szereg odpowiednich procedur i spełnić wyznaczone przez Urząd wymogi. Oczywistym faktem staje się zatem to, że odstąpienie jej w jakikolwiek sposób osobom trzecim jest niemożliwe. Co więcej, nie można również przenosić uprawnień wynikających z konkretnej licencji na inne podmioty. Fakt ten regulowany jest ustawą o transporcie drogowym, w której czytamy, że: “Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią”. W związku z powyższym, osoby użyczające licencję transportową lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika innym przewoźnikom, robią to niezgodnie z polskim prawem. Taka niesubordynacja może skutkować wszczęciem postępowania przeciwko firmie, a w efekcie nawet cofnięciem licencji przewoźnikowi, który jej bezprawnie użycza.